Corporate governance

Door de jarenlange ervaring die de partners van DeWaardSinke Advocaten hebben opgedaan bij internationale advocatenkantoren en het bedrijfsleven zijn zij bij uitstek geschikt om te adviseren op het gebied van het behoorlijk besturen van een onderneming (Corporate Governance).

Onze advocaten adviseren ondernemingen bij de toepassing van de wettelijke regels op het gebied van corporate governance. De verschillende organen en stakeholders van een onderneming, zoals de raad van bestuur, de raad van commissarissen, de audit committee, de aandeelhouders, crediteuren, auditors en toezichthouders, hebben hun eigen regels en procedures bij verschillende ondernemingsrechtelijke aangelegenheden.

Onder meer vanwege de schandalen bij grote nationale en internationale ondernemingen zijn in Nederland corporate governance regels en adviezen opgesteld voor (beursgenoteerde) ondernemingen.

De advocaten bij DeWaardSinke adviseren onder andere over:

- Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van het bestuur, de raad van commissarissen, de audit committee  en de aandeelhouders
- Het functioneren van de Remuneratie, Selectie- en Benoemingscommissies
- Controle en eigendomsstructuur van een vennootschap
  • Verschillende type aandelen
  • Clausules in statuten over additionele stemrechten en lange termijn aandeelhouders
  • Aandeelhoudersovereenkomsten
- Interne en externe controle door o.a.
  • Het bestuur
  • Interne procedures en auditors
  • De machtsbalans binnen de vennootschap
  • Meerderheids- en minderheidsaandeelhouders
  • Banken en andere crediteuren
- Procedures bij de Ondernemingskamer