Corporate litigation

Het voeren van procedures waarin de onderneming centraal staat. Dit kan zijn een enquêteprocedure over een aandeelhoudersgeschil bij de Ondernemingskamer, een uitkoopprocedure bij de Rechtbank of een procedure tegen een leverancier of afnemer. Wij zoeken altijd de beste oplossing voor onze cliënt; een schikking, een overeenkomst, via mediation of een vonnis van de rechter.

  • Ondernemingskamer
  • Rechtbankprocedures
  • Mediation & arbitrage
  • Geschillencommissies